355/365 2017

Jag älskar dig

eftersom du är allt

jag önskar

men inte har.

Jag älskar dig

eftersom du är

allt jag har

men inte önskar.