Hur kan vi ta fram ett namnförslag?

Att ta fram ett projektnamn eller titel till en bok kan kännas svårt och krångligt. Men det finns olika metoder som kan hjälpa en på vägen.

Mind maps

I det första steget tar jag fram en sammanfattning (brief) där jag beskriver projektets bakgrund, målgrupp, vad jag vill åstadkomma med produkten, vad jag vill kommunicera med mera. När det är klart är det oftast lättare att sortera tankarna och välja ett spår att fokusera på. Briefen är en grund som jag senare kan blicka tillbaka på och kolla om jag fortfarande är på rätt spår, den är lagom informativ så att jag förstår vad jag ska göra, men den lämnar plats för kreativa tankar.

Därefter tar jag ett papper, oftast lite större format, och börjar göra mind maps och anteckningar. Så utvecklar jag mina tankar och idéer. Att anteckna är också ett bra sätt att memorera fotografiskt. Många små ord fastnar på näthinnan och dyker senare upp i tankesmedjan. Jag antecknar mycket – egna tankar, det som inspirerar mig, material och medier. När bladet är klart finns där oftast grund för allt, från ett namn till ett par produkter som jag kan ta tag i senare.

När jag är klar med mind maps tar jag en markeringspenna och väljer ut ett antal ord att jobba vidare med. De orden är starkt förknippade med projektet – de kan vara associationer, symboler, beskrivningar eller är relevanta för projektet på något annat sätt. Jag delar orden i kategorier, till exempel påhittade, associerande och beskrivande. Sen väljer jag två spår inom varje kategori och försöker utveckla dem. Lite beroende på kategorin går det att leka med orden, skapa associationer, synonymer och motsatser. Jag delar dem, klipper ut och klistrar in. Det blir en lek med pussel där det uppstår nya kombinationer, roliga motsatser och spännande påhitt. Även en del helt misslyckade försök så klart. Men så småningom blir det ett antal ord- eller namnförslag som jag kan låta vara kvar, sova över eller direkt ta ställning till och välja ett. Ibland går det fort och ett namn blir klart direkt, men ibland tar det tid.

Vilket namn väljer jag då? Det beror mycket på vad som målet med projektet är, hur dess karaktär är och hur jag vill att målgruppen ska uppfatta boken. Jag vill kanske få mottagaren att fundera kring innehållet, kanske vill jag förklara direkt vad boken innehåller, eller så vill jag kanske överraska med något helt nytt och oväntat och låta dem ladda namnet med olika värden. Här finns det så klart fler parametrar att ta hänsyn till, men i namnmatrisen finns det säkert förslag som kan vara passande oavsett vilka värden som jag vill ladda boken med.