Jag har inget värde

IMG_2555

Jag kan bara föreställa mig dig. Jag kan bara föreställa mig hur du känner dig. En helt okänd man för mig, men ändå världskänd. En helt okänd man för mig, men ändå känner jag en del av dig. En del av ditt lidande. Din sorg. Din hopplöshet och ditt mörker. Du skar rakt in i mitt hjärta med dina ord ”Jag har inget värde”. Du väckte känslor inom mig som jag trodde försvann. Du väckte känslor inom mig som tog mig tillbaka till en övergiven plats. En plats mellan alla kända mäns revir. Ett ingenmansland. Ett land utan värde. Ni var en familj. Ni var varandras lycka och glädje. Ni var varandras luft. Men sen försvann den och det blev bara du. Ensam i denna vida värld. Du gav dem hopp, men fann dig själv i förtvivlan. Du anklagar dig, trots att det är ondskans fel. Du anklagar dig, i förhoppning om att de kommer tillbaka. Att det blir du i stället. För du känner att du inte har något. Att du är helt utan värde. Att du inte finns. Eller inte vill finnas. Men du är stor. Du är känd. Du är symbol för alla som kämpar. Som söker efter det goda. Som tror på mänskligheten. Och även om du inte lyckats rädda dina närmaste, kommer du att rädda andra. Du kommer att rädda många. Och alla kommer att älska dig. Ditt liv kommer att fyllas med all den kärlek som du en gång förlorat. I det mörkblåa vattnet. I det dödsblåa havet.

Till den okände mannen från Syrien